Category Archives: Pressure

Bộ chuyển đổi hiển thị áp suất 7MF8023-1BA14-1BB6-Z

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF8023-1BA14-1BB6-Z SIEMENS Sitrans P300: 7MF8023-1BA14-1BB6-Z, A01+Y01, 10.5-45V, 4-20mA, Measuring span: 0,01-1bar. Dải -1-6 bar đại lý 7MF8023-1BA14-1BB6-Z | nhà phân phối 7MF8023-1BA14-1BB6-Z | siemens 7MF8023-1BA14-1BB6-Z pressure transmitter 7MF8023-1BA14-1AA6-Z A02 pressure transmitter 7MF4033-1DB30-2DB6-Z+A01 pressure transmitter 7MF4433-1DB02-2DB6-Z+A01 pressure transmitter 7MF4433-1FB02-2DB6-Z+A01 pressure transmitter 7MF8023-1BA14-1AA1 differential pressure transmitter 7MF4433-1DA02-2AC6-Z differentialpressure transmitter 7MF4433-1BA02-2AA6-Z pressure transmitter […]

Đại lý 7MF4033-1BA00-2BB1

Đại lý 7MF4033-1BA00-2BB1 pressure transmitter 7MF4033-1BA00-2BB1 pressure transmitter 7MF4034-1BA00-2AB1 pressure transmitter 7MF4033-1DA00-2DB6-Z A01+Y01 pressure transmitter 7MF4033-1EA10-2AB6-Z+A01 pressure transmitter 7MF4433-1DA22-1AC1-Z 7MF4997-1DB pressure transmitter 7MF4033-1BA00-2BB1 pressure transmitter 7MF4033-1DA00-1AA1 pressure transmitter 7MF1564-3CD00-1AA1 pressure transmitter 7MF4533-1EA12-1AA1 lever meter 7MF4010-1DA00-1AB3-2B11 pressure transmitter 7MF4033-1BA10-2AB6 pressure transmitter 7MF4433-3BA02-2AA6-Z A01 pressure transmitter 7MF4633-1EY02-2BB6 MF4912-3GE01 Differential pressure transmitter 7MF4434-1CB02-2AB6-Z pressure transmitter pressure transmitter 7MF4033-1EA10-2DC6-Z […]

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF4433-1CA02-2AB6-Z

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF4433-1CA02-2AB6-Z Thông số kỹ thuật Siemens 7MF4433-1CA02-2AB6-Z Y01 đại lý 7MF4433-1CA02-2AB6-Z | nhà phân phối 7MF4433-1CA02-2AB6-Z | siemens 7MF4433-1CA02-2AB6-Z SIEMENS Sitran P: 7MF4433-1CA02-2AB6-Z, A01+Y01, 10.5-45V, 4-20mA, Measuring span: 1-60mbar. Dải -2-1Kpa Article Number (Market Facing Number) 7MF4433-1CA02-2AB6-Z Y01 Product Description SITRANS P DS III / P410, HART, 4-20 mA transmitter for […]

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF4433-1DA02-2AB6-Z

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF4433-1DA02-2AB6-Z SIEMENS Sitran P: 7MF4433-1DA02-2AB6-Z, A01+Y01, 10.5-45V, 4-20mA, Measuring span: 2.5-250mbar. Dải 0-8Kpa đại lý phân phối 7MF4433-1DA02-2AB6-Z | nhà phân phối 7MF4433-1DA02-2AB6-Z Thông số kỹ thuật Siemens 7MF4433-1DA02-2AB6-Z A02 Product Article Number (Market Facing Number) đại lý 7MF4433-1DA02-2AB6-Z A02 Product Description SITRANS P DS III / P410, HART, 4-20 mA transmitter […]