Tag Archives: 7MF4433-1CA02-2AB6-Z

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF4433-1CA02-2AB6-Z

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF4433-1CA02-2AB6-Z Thông số kỹ thuật Siemens 7MF4433-1CA02-2AB6-Z Y01 đại lý 7MF4433-1CA02-2AB6-Z | nhà phân phối 7MF4433-1CA02-2AB6-Z | siemens 7MF4433-1CA02-2AB6-Z SIEMENS Sitran P: 7MF4433-1CA02-2AB6-Z, A01+Y01, 10.5-45V, 4-20mA, Measuring span: 1-60mbar. Dải -2-1Kpa Article Number (Market Facing Number) 7MF4433-1CA02-2AB6-Z Y01 Product Description SITRANS P DS III / P410, HART, 4-20 mA transmitter for […]