Tag Archives: đại lý 7MF8023-1BA14-1BB6-Z

Bộ chuyển đổi hiển thị áp suất 7MF8023-1BA14-1BB6-Z

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF8023-1BA14-1BB6-Z SIEMENS Sitrans P300: 7MF8023-1BA14-1BB6-Z, A01+Y01, 10.5-45V, 4-20mA, Measuring span: 0,01-1bar. Dải -1-6 bar đại lý 7MF8023-1BA14-1BB6-Z | nhà phân phối 7MF8023-1BA14-1BB6-Z | siemens 7MF8023-1BA14-1BB6-Z pressure transmitter 7MF8023-1BA14-1AA6-Z A02 pressure transmitter 7MF4033-1DB30-2DB6-Z+A01 pressure transmitter 7MF4433-1DB02-2DB6-Z+A01 pressure transmitter 7MF4433-1FB02-2DB6-Z+A01 pressure transmitter 7MF8023-1BA14-1AA1 differential pressure transmitter 7MF4433-1DA02-2AC6-Z differentialpressure transmitter 7MF4433-1BA02-2AA6-Z pressure transmitter […]