Bộ chuyển đổi hiển thị áp suất 7MF8023-1BA14-1BB6-Z

Bộ chuyển đổi áp suất 7MF8023-1BA14-1BB6-Z

SIEMENS Sitrans P300: 7MF8023-1BA14-1BB6-Z, A01+Y01, 10.5-45V, 4-20mA, Measuring span: 0,01-1bar. Dải -1-6 bar
đại lý 7MF8023-1BA14-1BB6-Z | nhà phân phối 7MF8023-1BA14-1BB6-Z | siemens 7MF8023-1BA14-1BB6-Z
pressure transmitter 7MF8023-1BA14-1AA6-Z A02
pressure transmitter 7MF4033-1DB30-2DB6-Z+A01
pressure transmitter 7MF4433-1DB02-2DB6-Z+A01
pressure transmitter 7MF4433-1FB02-2DB6-Z+A01
pressure transmitter 7MF8023-1BA14-1AA1
differential pressure transmitter 7MF4433-1DA02-2AC6-Z
differentialpressure transmitter 7MF4433-1BA02-2AA6-Z
pressure transmitter 7MF4033-1EA10-2PB6-Z
pressure transmitter 7MF4033-1DA00-2AB1-Z
pressure transmitter 7MF4633-1EY02-2AA6
pressure transmitter 7MF8023-1DA14-1AA1-Z
pressure transmitter 7MF1564-3BE00-1AA1
pressure transmitter 7MF4433-1BA02-2AC6-Z A01 Y01 C14
pressure transmitter 7MF1564-3BB00-1AA1
siemens 7MF4434-1CA22-2BF7-Z
siemens 7MF4434-1FA22-2BC7-Z
siemens 7MF4034-1DA00-2BC7-Z
siemens 7MF4034-1BA00-2BC7-Z
siemens 7MF4434-1GA22-2BC7-Z
siemens 7MF4033-1EY00-2AA1-Z
siemens 7MF4920-1DA01-5B
siemens 7MF1564-3AA00-1AA1
siemens 7MF4034-1DA00-2AB6
pressure transmitter 7MF1564-3CA00-1CA1
pressure transmitter 7MF1564-3BG00-1CA1
pressure transmitter 7MF4033-1BA00-2AB1
pressure transmitter 7MF1570-1ZA01
pressure transmitter 7MF4433-1CB02-2AA1
pressure transmitter 7MF4034-1BB10-2AC1
pressure transmitter 7MF4033-1DA10-2DB6-Z
7MF4033-1GB00-2AB6
7MF4033-1BA10-2AC6-Z A01+Y01
7MF4033-1DA10-2AC6-Z A01+Y01
7MF4033-1JA10-2AC1-Z
7MF4033-1EA10-2AB0
7MF4033-1BA10-2DC6-Z A01
7MF4033-1DA10-2DC6-Z A01
7MF4033-1EY00-2AB6-Z A01+Y01
7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01+Y01
7MF4033-1EA10-2AB6-Z A01+Y01
7MF4033-1DA00-2AA1
7MF4033-1DA50-2AC6
7MF4033-1EY00-2AB6-Z A01+Y01
7MF4033-1DY00-2AB6
7MF4033-1BA50-2AB6
7MF4033-1DA10-2DC6-Z Y01
7MF4033-1EB10-2DB1-Z
7MF4033-1DA10-2AB6-ZA01
7MF4033-1CA10-2AB6-ZA01Y01Y15
7MF4033-1DA10-2BB1
7MF4033-1CA60-2AC6
7MF4033-1BA10-2AC6
7MF4033-1DY00-2AC1
7MF4033-1CA10-2AB6-ZA01Y01Y15
7MF4033-1DA00-2AB1
7MF4033-1GA00-2AB1
7MF4033-1DA50-2AC6
7MF4033-1DA10-2AB6-Z A01
7MF4033-1CA10-2AB6-Z A01

Liên hệ mua hàng:

Địa chỉ: 163 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phone: 0246.292.8828 – Hotline: 090 153 2299
Email: kinhdoanh@otd.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *