Tag Archives: QRI2B2.B180B

Đầu đốt Siemens QRI2B2.B180B

Đầu đốt Siemens QRI2B2.B180B Đầu đốt QRB1B-A070B70A2 – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 70cm, stripped 70mm Đầu đốt QGO20.000D17 – O2 sensor, for combustion optimization, AC120V Đầu đốt QRB1A-A050B70A2 – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 50cm, stripped 70mm Đầu đốt QRB1A-A070B70A2 – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 70cm, stripped […]