Rơle nhiệt 3UA5040-1C

Đại lý rơ le nhiệt Siemens

Rơle nhiệt 3UA5040-1C 1,6-2,5A
Rơle nhiệt 3UA5940-1F 3,2-5A
Rơle nhiệt 3UA5940-1G 4-6,3A
Rơle nhiệt 3UA5040-1H 5-8,5A
Rơle nhiệt 3UA5040-1J 6,3-10A
Rơle nhiệt 3UA5240-2B 12,5-20A
Rơle nhiệt 3UA5240-2C 16-25A
Rơle nhiệt 3UA5540-2D 20-32A
Rơle nhiệt 3UA5840-2F 32-50A
Rơle nhiệt 3UA5840-2P 50-63A
Contactor 3TF40 (Cuộn hút 230VAC;9A,Ie=A)
Contactor 3TF42 (Cuộn hút 230VAC;16A,Ie=A)
Contactor 3TF46 (Cuộn hút 230VAC;45A,Ie=A)
Contactor 3TF47 (Cuộn hút 230VAC;63A,Ie=A)
Contactor 3TF50 (690 VAC,110A); cuộn hút 230VAC
Contactor 3TF52 (690 VAC,170A); cuộn hút 230VAC
Contactor 3TF5322 (690 VAC,207A); cuộn hút 230VAC
Contactor 3TF55 (690 VAC,300A); cuộn hút 230VAC

đại lý 3UA5040-1C | nhà phân phối 3UA5040-1J | siemens 3UA5840-2F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *