Khởi động từ 3RT1015-1AB01

Khởi động từ 3RT1015-1AB01

Product No. / Product Description Listprice / Your price
3266001 | 3RT1015-1AB01
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO, AC 24 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Show prices
Configure

3266011 | 3RT1015-1AB02
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 24 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Show prices
Configure

3RT1015-1AD01
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO, AC 42 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Show prices
3RT1015-1AD02
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 42V 50/60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Show prices
3266003 | Khởi động từ 3RT1015-1AF01
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO, AC 110 V, 50/60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Show prices
Configure

3266013 | Khởi động từ 3RT1015-1AF02
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 110 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Show prices
Configure

Khởi động từ 3RT1015-1AG61
CONTACTOR,AC-3 3 KW/400V, 1NO AC 100V 50HZ/100…110V 60HZ, 3 POLE, MOD. S00, SCREW-TYPE CONNECTION
Show prices
3RT1015-1AG62
CONTACTOR,AC-3 3 KW/400V, 1NC AC 100V 50HZ/100…110V 60HZ, 3 POLE, MOD. S00, SCREW-TYPE CONNECTION
Show prices
3266012 | Khởi động từ 3RT1015-1AH01
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO, AC 48V 50/60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Show prices
Configure

Khởi động từ 3RT1015-1AH02
CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 48V 50/60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *