Đại lý biến tần MICROMASTER 440

Đại lý biến tần MICROMASTER 440

MICROMASTER 440/420 )

1

6SE6440-2UC17-5AA1

0.75KW

3.9A

AC220V

2

6SE6440-2UC21-5BA1

1.5KW

7.4A

AC220V

3

6SE6440-2UC22-2BA1

2.2KW

10.4A

AC220V

4

6SE6420-2UC17-5AA1

0.75KW

3.9A

AC220V

5

6SE6420-2UC21-5BA1

1.5KW

7.4A

AC220V

6

6SE6420-2UC22-2BA1

2.2KW

10.4A

AC220V

ICROMASTER 440

1

6SE6440-2UD13-7AA1

0.37KW

1.3A

AC380V

2

6SE6440-2UD15-5AA1

0.55KW

1.7A

AC380V

3

6SE6440-2UD17-5AA1

0.75KW

2.2A

AC380V

4

6SE6440-2UD21-1AA1

1.1KW

3.1A

AC380V

5.

6SE6440-2UD21-5AA1

1.5KW

4.1A

AC380V

6

6SE6440-2UD22-2BA1

2.2KW

5.9A

AC380V

7

6SE6440-2UD23-0BA1

3KW

7.7A

AC380V

8

6SE6440-2UD24-0BA1

4KW

10.2A

AC380V

9.

6SE6440-2UD25-5CA1

5.5KW

13.2A

AC380V

10

6SE6440-2UD27-5CA1

7.5KW

19A

AC380V

11

6SE6440-2UD31-1CA1

11KW

26A

AC380V

12

6SE6440-2UD31-5DB1

15KW

32A

AC380V

13

6SE6440-2UD31-8DB1

18.5KW

38A

AC380V

14

6SE6440-2UD32-2DB1

22KW

45A

AC380V

15.

6SE6440-2UD33-0EB1

30KW

62A

AC380V

16

6SE6440-2UD33-7EB1

37KW

75A

AC380V

17

6SE6440-2UD34-5FB1

45KW

90A

AC380V

18

6SE6440-2UD35-5FB1

55KW

110A

AC380V

19

6SE6440-2UD37-5FB1

75KW

145A

AC380V

20

6SE6440-2UD38-8FB1

90KW

178A

AC380V

21

6SE6440-2UD41-1FB1

110KW

205A

AC380V

22

6SE6440-2UD41-3GB1

132KW

250A

AC380V

23

6SE6440-2UD41-6GB1

160KW

302A

AC380V

24

6SE6440-2UD42-0GB1

200KW

370A

AC380V

MM430

1

6SE6430-2UD27-5CA0

7.5KW

19A

AC380V

2

6SE6430-2UD31-1CA0

11KW

26A

AC380V

3

6SE6430-2UD31-5CA0

15KW

32A

AC380V

4

6SE6430-2UD31-8DB0

18.5KW

38A

AC380V

5.

6SE6430-2UD32-2DB0

22KW

45A

AC380V

6

6SE6430-2UD33-0DB0

30KW

62A

AC380V

7

6SE6430-2UD33-7EB0

37KW

75A

AC380V

8

6SE6430-2UD34-5EB0

45KW

90A

AC380V

9

6SE6430-2UD35-5FB0

55KW

110A

AC380V

10

6SE6430-2UD37-5FB0

75KW

145A

AC380V

11

6SE6430-2UD38-8FB0

90KW

178A

AC380V

12

6SE6430-2UD41-1FB0

110KW

205A

AC380V

13

6SE6430-2UD41-3FB0

132KW

250A

AC380V

14

6SE6430-2UD41-6GB0

160KW

302A

AC380V

15

6SE6430-2UD42-0GB0

200KW

370A

AC380V

16

6SE6430-2UD42-5GB0

250KW

477A

AC380V

MICROMASTER 420

1

6SE6420-2UD13-7AA1

0.37KW

1.2A

AC380V

2

6SE6420-2UD15-5AA1

0.55KW

1.6A

AC380V

3

6SE6420-2UD17-5AA1

0.75KW

2.1A

AC380V

4

6SE6420-2UD21-1AA1

1.1KW

3.0A

AC380V

5.

6SE6420-2UD21-5AA1

1.5KW

4.0A

AC380V

6

6SE6420-2UD22-2BA1

2.2KW

5.9A

AC380V

7

6SE6420-2UD23-0BA1

3KW

7.7A

AC380V

8

6SE6420-2UD24-0BA1

4KW

10.2A

AC380V

9.

6SE6420-2UD25-5CA1

5.5KW

13.2A

AC380V

10

6SE6420-2UD27-5CA1

7.5KW

18.4A

AC380V

11

6SE6420-2UD31-1CA1

11KW

26.0A

AC380V

SINAMICS V10

1

6SL3217-0CE15-5UA0

0.55KW

1.7A

AC380V

2

6SL3217-0CE17-5UA0

0.75KW

2.2A

AC380V

3

6SL3217-0CE21-1UA0

1.1KW

3.1A

AC380V

4

6SL3217-0CE21-5UA0

1.5KW

4.1A

AC380V

5.

6SL3217-0CE22-2UA0

2.2KW

5.9A

AC380V

6

6SL3217-0CE23-0UA0

3KW

7.7A

AC380V

7

6SL3217-0CE24-0UA0

4KW

10.2A

AC380V

8

6SL3217-0CE25-5UA0

5.5KW

13.2A

AC380V

9

6SL3217-0CE27-5UA0

7.5KW

18.4A

AC380V

10

6SL3217-0CE31-1UA0

11KW

26.0A

AC380V

11

6SL3217-0CE31-5UA0

15KW

32.0A

AC380V

12

6SL3217-0CE31-8UA0

18.5KW

38.0A

AC380V

13

6SL3217-0CE32-2UA0

22KW

45.0A

AC380V

1

6SE6400-0BP00-0AA0

BOP -420/440

2

6SE6400-0BE00-0AA0

BOP2 -430

3

6SE6400-0AP00-0AA1

AOP–420/440

4

6SE6400-0AP00-0AB0

AAOP-420/440

5.

6SE6400-0EN00-0AA0

Encoder

6

6SE6400-1PB00-0AA0

Profibus

7

6SE6400-1PC00-0AA0

PC -420/440

8

6SE6400-0PM00-0AA0

BOP/AOP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *